ആന്‍ഡ്രോയിഡ്  ഫോണുകള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവാണ്‌  ശബ്ദസാഗരം. പൂര്‍ണ്ണമായും സൗജന്യമായി  ലഭിക്കുന്ന ഈ അപ്ലിക്കേഷന്‍  താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

ശബ്ദസാഗരം